قانون جاذبه جهانی – چگونه بسیاری از قوانین جهانی وجود دارد به هر حال ؟

دسته‌بندی نشده

[ad_1]

7 جهانی, قوانین, قانون, جاذبه, 12 قوانین جهانی موفقیت, 6 قوانین معنوی از جهان… تمام کسانی که از نظر یکی از, مذاکرات در مورد 6 قوانین, جهان, دیگر, مذاکرات در مورد 7 قوانین جهانی و در عین حال یکی دیگر از مذاکرات در مورد 12 قوانین موفقیت من حتی دیده ام مردم صحبت کردن در مورد 21 قوانین معنوی از جهان یا به جای 21 تابعه قوانین جهانی. تمام منابع دانش در وعده سحر و جادو همان تجلی و جذب تمام خواسته ها و رویاهای مردم استفاده از یک یا بیشتر از این قوانین است.

در عین حال بسیار کمی از مردم در واقع زندگی می کنند خواسته های خود را رویاها و موفقیت است. با وجود تمام دانش مورد 7, جهانی, قوانین, قانون, جاذبه, 12 قوانین جهانی موفقیت, 6 قوانین معنوی از جهان و فرعی قوانین جهانی یا معنوی قوانین جهانی وجود دارد تنها تعداد انگشت شماری از مردم به دلیل بیم و مزایای که وعده داده شده به همراه استفاده از قانون جاذبه جهانی و یا فعل و انفعال از قوانین جهانی به طور کلی.

پس چرا همه کسانی که مردم نه “جذب آنچه آنها تمایل’, ‘تجلی رویاهای خود را’ یا ‘دستیابی به موفقیت آنها همیشه اشتیاق برای’? حتی صدها هزار نفر از افرادی که دیده می شود فیلم ‘راز’یا مستند “چه Bleep ما می دانیم’یا با هم بخوانید این ‘مجذوب کننده عامل توسط Joe Vitale تایا قوانین موفقیت ناپلئون هیل یا “اسرار ذهن میلیونر” توسط T. Harv Eker, و یا هر گونه دیگر محبوب خود کمک و یا بهبود کتاب, فیلم, فیلم و یا دیگر منابع? یک دلیل این است که وجود دارد هیچ چیز مانند “گردیده جاذبه”. تا آنجا که شما می خواهم و نه نیاز به قرار دادن در هر تلاش آنچه همیشه وجود دارد یک بیت از تلاش های درگیر. اما این موضوع برای زمان دیگری… اما یکی دیگر از دلایل بسیار مهم.

در اینجا چیزی است که مشکل است. مردم جنگل را نمی بیند چرا که از همه درختان دیگر. آنها به طور کامل از دست دادن آهنگ از تصویر بزرگ. وجود دارد فقط اطلاعات بیش از حد در مورد 6 یا 7 جهانی, قوانین, قانون جهانی جاذبه های 12 قوانین موفقیت ، مردم نمی دانند که, کتاب, فیلم, فیلم و یا سایر منابع را انتخاب کنید. وجود دارد 6 یا 7 جهانی ؟ و یا وجود دارد 12 قوانین جهانی موفقیت ؟ و یا وجود دارد فقط 1 قانون جاذبه? یا شما باید بدانید در مورد 21 تابعه قوانین معنوی یا قوانین و یا هر چیز دیگری ؟

چه کسی درست است ؟ به خوبی در راه هیچ یک از آنها راست هستند. یا همه آنها راست هستند. این بستگی به این دارد که شما چگونه به آن نگاه کنید. اجازه دهید مجموعه ای از این همه راست است.

جهان بی نهایت است. وجود دارد هیچ مرز و محدودیتی ندارد. به عنوان انسان ما جنبه های این جهان است. در یکی از راه های ما هستند جهان در یکی دیگر از ما جدا از جنبه های این جهان. این است که زمان و مکان برای رسیدن به جزئیات این, اما اگر شما می خواهید به یادگیری بیشتر در مورد این پایین رفته و با کلیک بر روی لینک در جعبه زیستی.

حقیقت این است که زندگی ما آشکار از طریق استفاده از قوانین جهانی در میان است که قانون جاذبه جهانی. ما می توانید انجام دهید این یا آگاهانه و یا ناخودآگاه (که اکثر مردم انجام می دهند). اگر شما آن را انجام دهد ناخودآگاه زندگی به نظر می رسد به یک سری از ‘حوادث’ و بزرگ بد جهان خارج به نظر می رسد به ساختن چیزهای سخت را برای شما در دستیابی به موفقیت خود را.

اما به شما به عنوان درخواست قانون جهانی جاذبه یا قوانین جهانی به طور کلی آگاهانه شما مهندس می تواند موفقیت خود را. شما می توانید این مرحله برای دستیابی به خواسته های خود را و سپس بر این اساس عمل. سرپرست بخش کاملا ضروری و مهم این است که در آن efffort می آید. اما آنچه مهم است در حال حاضر این است که شما باید آگاه باشید از این راه است که در آن قانون جاذبه جهانی و یا قوانین جهانی با هم کار کنند و تفاوت های ظریف از آنها چگونه باید اعمال شود.

چگونه می تواند تمام منابع مختلف بود درست است ؟ چگونه می توان 6 و 7 قوانین جهانی در همان زمان ؟ چگونه می توانید وجود دارد به طور همزمان 12 قوانین موفقیت یا 21 تابعه قوانین جهان و یا قوانین معنوی از جهان است ؟

پاسخ ساده است. یک بار دیگر جهان بی نهایت است. شما می توانید همه چیز را به عنوان پیچیده به عنوان شما می خواهم. و یا به عنوان ساده به عنوان شما می خواهم که برای ماده. آن را پیچیده تر و شما به راحتی می توانید تا 21 قوانین جهانی یا 21 تابعه ، آن را کمی ساده تر و شما به راحتی می توانید به 12 قوانین موفقیت است. و یا فقط به 7 قوانین جهان است. هر نسخه ممکن است به طور بالقوه درست است. آنچه مهم است این است که به چه میزان منابع برای شما مناسب است.

من همیشه دوست دارم به همه چیز را به عنوان حداقل پیچیده به عنوان امکان پذیر است. این است که من نمی توانم همه چیز را پیچیده است. اگر شما می خواهید من می توانم به شما حداقل 100 تابعه قوانین جهان و تماس با آنها را معنوی و یا مورد نیاز برای جذب و آشکار هر آنچه در آن است که شما می خواهید. اما که قصد ندارم به شما کمک کند. بیشتر قوانین جهانی شما نیاز به یاد داشته باشید سخت تر از شما همه چیز را در خود و کمتر از آن می شود که شما در رسیدن به همه خواسته ها و رویاهای خود.

درست به اندازه کافی فقط به دانستن در مورد قانون جاذبه جهانی کافی نیست. وجود دارد برخی دیگر از قوانین جهانی به دانستن و درک اگر شما می خواهید به درخواست قانون جاذبه جهانی به درستی. اما آن را نمی کند به شما کمک کند اگر شما باید در مورد فکر می کنم یک دسته کامل از اضافی قوانین جهانی فرعی قوانین, قوانین معنوی و بنابراین در همه زمان ها است.

شما می دانید که وجود دارد یک راه در اطراف تمام این ظروف سرباز یا مسافر از 7 قوانین جهانی فرعی قوانین جهان و قوانین معنوی از جهان, 12 قوانین موفقیت در هر دمای جو و جیل تظاهر به یک متخصص در مورد قانون جاذبه جهانی این روز و به همین ترتیب. شما فقط می توانید خود را بسیار روشن و ساده شرح فقط 6 قوانین جهانی یا قوانین جهان اگر شما می خواهم. یکی از این قانون جهانی جاذبه است. این واقعیت است که وجود دارد تنها 5 نفر دیگر به این معنا نیست که این منابع کمتر دقیق و جامع از 12 قوانین موفقیت یا 21 تابعه قوانین جهان یا 7 قوانین جهانی یا ‘100 merry-go-round قوانین معنوی از جهان rolodex’ یا هر علاقه داشتن به چیزی که مردم می آیند تا با این روز است. وجود دارد بیش از حد اطلاعات بیش از حد پیچیده web of knowledge, این روز ها در حال حاضر به هر حال, بنابراین آخرین چیزی که شما نیاز دارید این است که حتی بیشتر پیچیده و بیش از حد مفصل شرح قوانین جهان است.

بحث فقط 6 قوانین جهانی یا قوانین جهان اگر شما خواهد شد انجام می شود در حق روشن ترین و ساده ترین راه ممکن است اجازه می دهد تا شما را به طور خودکار پوشش هر تابعه قانون جهانی شما و یا هر گونه دیگر احتمالا می تواند از فکر می کنم. این 6 قوانین جهانی هستند اصلی قوانین جهان و یا اصلی قوانین موفقیت است. با کشیدن اهرم در این اصلی قوانین شما را به طور خودکار تنظیم صحنه و ایجاد شرایط برای برداشت سود بیشتر از شما می توانید حتی ممکن است تصور از خود را در استفاده از قانون جاذبه جهانی به تنهایی.

و از آنجا که شما لازم نیست همه چیز را بیش از حد سخت خود را با نگه داشتن چیزهای ساده است, شما لازم نیست بیش از آن در قالب 12 قوانین موفقیت یا 21 تابعه قوانین جهان یا 21 قوانین معنوی از جهان و یا هر چیز دیگری. شما فقط می توانید به تعقیب قطع اعمال قوانین جهانی و قانون جاذبه جهانی در راه حق پوشش هر گونه بالقوه تابعه و شما ایجاد زندگی شما همیشه می خواستم در سریعترین و ساده ترین راه ممکن است.

خودتان یک استراحت بدهید و همه چیز را بر خود آسان برای تغییر است. آن را سخت به اندازه کافی برای مدت طولانی به اندازه کافی در حال حاضر. اعمال قانون جاذبه جهانی و دیگر اصلی قوانین جهان با هم در راه حق و شروع به تغییر زندگی خود را.

این زمان واقعی!

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.