10 نکته برای افزایش قیمت آجیل مار

شکل مارپیچی داخل مهره مار و شکل محدب روی سطح مهره مار باعث شده است که به جای استخوان معمولی، مهره نامیده شود، درست مانند جمجمه انسان که گرد و توخالی است، شماره تلفن فروش مهره مار  – – – www.mohrew.ir – شکل سر مار. استخوان نیز مانند مهره است. تفاوت اصلی بین نژادهای مختلف […]

ادامه مطلب