Facebook logo

تجاوز به سمانه 21 ساله در ویلای چالوس/ او ربوده شد!

به گزارش رکنا، آخرین روزهای بهمن امسال بود که مرد جوانی که مدیر یک کارگاه صنعتی کوچک بود وقتی به خانه بازگشت با چهره نگران همسرش روبرو شد و زن جوان در حالیکه اشک می ریخت ادعا کرد که از ظهر خبری از دخترشان نیست و به هر جا که احتمال می داد سرکشی کرده […]

ادامه مطلب
Facebook logo

آزار شیطانی سه زن همکار توسط مرد شیطان صفت

به گزارش رکنا، پلیس نیویورک آقای مدیر پلیدی را به جرم تجاوز به سه همکارش دستگیر کرد. گزارش پلیس حاکی از آن است که مدیر هوسباز سه زن را که از همکارانش در مدرسه بود در اتاق معلمان مورد دست درازی قرار داد و هنگامی که به اجبار آن ها را مورد تجاوز گروهی قرار […]

ادامه مطلب
Facebook logo

آزار شیطانی یک دختر در خودروی مرد قاتل

به گزارش رکنا، پلیس روسیه در جریان کشف جسد دختربچه هشت ساله در جنگل زن و شوهری را دستگیر کرد که در این قتل دست داشتند. گزارش پزشکی قانونی حاکی از آن است قربانی مورد تجاوز قرار گرفته و بعد با کیسه پلاستیکی خفه شده و به قتل رسیده است و در جریان کشف جسد […]

ادامه مطلب